amherst memorial service

Svetlana Bozickovic

Svetlana BozickovicPrivate Funeral Service

Friday, April 23, 2021
12:00 Noon
St. Sava Serbian Orthodox Church
505 East 63rd Avenue, Vancouver, BC
See on Google Maps
Officiant: Rev. Marko Radmanovic

Помен за Светлану Божичковић

Петак, 23. април 2021
12:00 Noon
Црква Св. Саве у Ванкуверу
505 East 63rd Avenue, Vancouver, BC
See on Google Maps
Свештеник: Јереј Марко Радмановић


Obituary

Obituary forSvetlana Bozickovic

June 20, 1946 – April 16, 2021


With pain in our hearts, we say goodbye to our dear mother and grandmother Svetlana.

Svetlana was born on June 20, 1946, in Belgrade, Yugoslavia. She was the only child of Olga (nee Milosevic) and Dimitrije Milutinovic, both of whom were children of priests.

As a lover of literature from an early age, she studied the Russian language and literature at the University of Belgrade Faculty of Philology. She worked in newspapers and publishing houses.

Since the late 1990s, Svetlana and her husband Vasa have lived in Canada, close to their loved ones. She devotedly cared for her husband of 37 years, Vasa, during his illness in 2004. They enjoyed another ten years together until he died in 2014.

Svetlana's love for her only daughter and granddaughters was immeasurable. Her presence in her granddaughters’ childhood and youth was and will forever be precious.

We will miss her energy, enthusiasm and encouragement with which she showered and inspired us. We will forever carry fond memories of her in our hearts with joy and gratitude.

Svetlana will be remembered by daughter Jovana Ivanovic (Nenad), granddaughters Anastasija and Sofija, cousin Natasa Mladenovic with family, Gacesa family, relatives and many friends.

During her illness, Svetlana received excellent care at Vancouver General Hospital and Royal Columbian Hospital. Please consider making a donation in her memory to VGH Foundation at https:/vghfoundation.ca/ or RCH Foundation at https:/rchfoundation.com/ .Са болом у срцу се опраштамо од наше драге мајке и бабе Светлане.

Светлана је рођена 20. јуна 1946. године у Београду, Југославији. Била је једино дете Олге (рођене Милошевић) и Димитрија Милутиновића, који су обоје били деца свештеника.

Као љубитељ књижевности од ране младости, студирала је и дипломирала руски језик и књижевност на Филолошком Факултету у Београду. Свој радни век провела је у новинским и издавачким кућама на дужностима коректора, лектора и секретара књижевне редакције.

Од краја 1990-тих година Светлана и њен супруг Васа су живели у Канади, у близини својих најмилијих. Светлана је пожртвовано неговала супруга од 37 година за време његове болести 2004. године. Провели су заједно још десет година, до Васине смрти 2014. године.

Светланина љубав према ћерки јединици и унукама била је неизмерна. Њено присуство у детињству својих унука и у годинама њиховог одрастања било је и остаће заувек драгоцено.

Недостајаће нам њена енергија, полет и подстрек којима нас је обасипала и инспирисала. Драге успомене заувек ћемо носити у срцима са радошћу и захвалношћу.

Memorial Card
For Everything There is a Season

In Loving Memory
Condolence Messages


back to top


Fill out my online form.

 

back to top

Dignity. Respect. Simplicity.